Algemene voorwaarden

Grondverzet Minigraver is een product van Inno-Tec Nederland B.V. uit Riethoven. Inno-Tec Nederland B.V. is een totaalleverancier van precisie plaatbewerking, fijnmechanische verspaning en laktechnieken zoals poedercoaten onder één dak.

Met ons brede machinepark kunnen wij vele klanten voorzien van mooie, hoogwaardige metalenproducten en/of halffabricaten. Inno-Tec is aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie. Hierdoor leveren wij conform deze afspraken. Je vind onze algemene voorwaarden hieronder.

Buiten onze algemene voorwaarden stellen wij ook nog twee andere zaken op:

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van grondverzet-minigraver.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij grondverzet-minigraver.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen en voorraden die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met grondverzet-minigraver.nl te mogen claimen of te veronderstellen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Grondverzet-minigraver.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.